Belangrijke telefoonnummers

Alarmnummer: 112

Regio politie DAS: als het geen spoed is 0900-8844

Centrale Huisartsenpost:  0900-8861

De telefoonnummers van de ziekenhuizen kunt u vinden in de Gemeentegids van Someren bij “Gezondheidszorg“.

Team Zorg en Ondersteuning van de Gemeente Someren:

Bezoekadres: Wilhelminaplein 1, Someren 0493-494888

Sonnehove:  0493-497111

Eegelshoeve:  0493-497020

Futurahuis Someren Geldestraat 9-11 5711 XE Someren Telefoon: 0493-745185 Mobiel: 06-30498228 

Bloed prikken in de Bunt: elke dinsdag tussen 9.15 – 9.30 uur

Telefoon De Bunt  0493-471818

Telefoon De SHop 087-8758960

Dorpsondersteuner: Cindy Manders. Telefoonnummer (06) 19 22 11 88. E-mailadres. c.manders@oniswelzijn.nl. 

E-Mail: dorpsondersteuning@someren-heide.nl

Zij is op dinsdag van 9-12 uur in de Bunt.

Algemeen Maatsch. Werk: Lev-groep Someren 0493-441400

ONIS Welzijn Asten- Someren: 0493-441234

VAC Adviescommissie Wonen:  0493-692901

Mw. Maria van Roosendaal E-mail: vacastensomeren@live.nl

 

 

Voor info over rijbewijzen 

http://www.kring-gemeente-someren.nl    Klik daarna op rijbewijzen