Wanneer de leeftijd van 50 jaar is bereikt kunt u lid worden.

Een eventueel jongere partner kan eveneens lid worden.

De contributie bedraagt  € 25,- per jaar en dient voor 1 april betaald te zijn op  Banknummer KBO Someren-Heide: NL66 Rabo 0148.1027.35.  t.n.v. de penningmeester KBO Someren-Heide. Onze voorkeur gaat uit naar een machtiging zodat de betaling vlot kan verlopen.

Aanmelden kan bij Cor Beerepoot Hollandseweg 10  5712 RM Someren tel:0493-380902, of een van de andere bestuursleden

Als het lidmaatschap wordt beëindigd dient u dit door te geven aan de Ledenadministratie: Cor Beerepoot Tel:0493-380902

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie terug betaald.