Wanneer de leeftijd van 50 jaar is bereikt kunt u lid worden.

Een eventueel jongere partner kan eveneens lid worden.

 

De contributie bedraagt  € 20,- per jaar en dient voor 1 april betaald te zijn op bankrekeningnr. 148102735 t.n.v. de penningmeester

KBO Someren-Heide. Onze voorkeur gaat uit naar een machtiging zodat de betaling vlot kan verlopen.

Aanmelden kan bij Cor Beerepoot Hollandseweg 10  5712 RM Someren. Tel:0493-380902

 

Als het lidmaatschap wordt beëindigd dient u dit door te geven aan de Ledenadministrateur Cor Beerepoot Tel:0493-380902

Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap wordt geen contributie terug betaald.